Pracownia A35 – formularz zgłoszeniowy

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  "PRACOWNIA A35"
  program rozwoju wolontariatu w obszarze kultury


  DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ FORMULARZ

  Imię i nazwisko osoby wypełniającej Formularz:
  W przypadku osób niepełnoletnich Formularz wypełniają prawni opiekunowie!

  Adres e-mail osoby wypełniającej Formularz:
  Na ten adres zostanie wysłany wygenerowany automatycznie plik PDF Formularza Zgłoszeniowego!

  Telefon osoby wypełniającej Formularz:


  DANE UCZESTNIKA

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Data urodzenia: (DD.MM.YYYY)

  Adres zameldowania:

  Miejsce nauki (nazwa szkoły/uczelni, wydział):

  Telefon:

  Adres e-mail:


  INFORMACJE O UCZESTNIKU

  Jakie masz doświadczenie (wykonywana praca, odbyty staż lub praktyka, wolontariat)?
  (max. 500 znaków)

  W jakim obszarze, chciałabyś/chciałbyś rozwijać swoje umiejętności podczas szkoleń zaplanowanych
  w ramach projektu „Pracownia A35”?

  Określ w skali od 1 do 5 (1-najmniej, 5-najbardziej).

  zarządzanie organizacją 12345
  finansowanie projektów / pozyskiwanie środków 12345
  profilowanie i programowanie inicjatyw kulturalnych 12345
  marketing, reklama i PR 12345
  organizacja i logistyka wydarzeń kulturalnych 12345
  działalność międzynarodowa 12345

  Jakie są twoje ograniczenia?
  (czasowe, transportowe, zdrowotne, inne) (max. 300 znaków)

  Określ poziom swoich kwalifikacji w następujących dziedzinach:
  Określ w skali od 1 do 5 (1-najmniej, 5-najbardziej).
  znajomość języka obcego (jakiego?) 12345
  pisanie tekstów 12345
  zdolności przywódcze 12345
  komunikatywność 12345
  organizacja pracy 12345
  działanie pod presją czasu 12345

  Jakie są Twoje oczekiwania wobec udziału w projekcie?
  Określ swoje motywacje, plan rozwoju, kompetencje, które zamierzasz zdobyć. (max. 500 znaków)

  Opisz krótko swój pomysł na projekt, który chciałbyś zrealizować.
  (opcjonalne) (max. 600 znaków)


  Po wysłaniu Formularza zostanie on dostarczony w wersji PDF na adres e-mail osoby wypełniającej Formularz. Prosimy o wydrukowanie i podpisanie Formularza oraz dostarczenie go Organizatorowi w formie papierowej najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2019 r. (obowiązuje data stempla pocztowego).

  "Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem projektu "Pracownia A35 - program rozwoju wolontariatu w obszarze kultury.

  "Zgłaszam udział w projekcie "Pracownia A35 - program rozwoju wolontariatu w obszarze kultury", akceptuję Regulamin projektu i wyrażam zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz udziału w Warsztatach, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."

  Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową:
  "Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, comiesięcznych zaproszeń i informacji o imprezach, konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach filmowych w Polsce i na świecie oraz innych projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Organizatora (Stowarzyszenie FILMFORUM) oraz jego bezpośrednich partnerów (przesyłane treści nie stanowią informacji handlowych)."
  taknie