PROJEKTY

Pracownia A35 to miejsce, w którym realizowane są działania z zakresu edukacji kulturalnej i zarządzania w sektorach kreatywnych, skierowane w szczególności do młodych mieszkańców Warszawy.

NASZE DZIAŁANIA:

ZAKOŃCZONE: