PRAKTYKUJ W KULTURZE

Praktykuj w kulturze

FILMFORUM rozpoczyna kolejny sezon działań skierowanych do młodych managerów kultury.

W ramach wiosennej edycji projektu „Praktykuj w kulturze” prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, czterech praktykantów będzie nabywać nowe doświadczenia zawodowe pod opieką FILMFORUM.

„Praktykuj w kulturze” to projekt umożliwiający studentom i absolwentom kierunków humanistycznych, społecznych i artystycznych zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego w organizacjach zajmujących się różnymi dziedzinami kultury.

Wiosenna edycja programu potrwa do końca czerwca, a uczestnicy praktykujący w FILMFORUM zdobędą umiejętności organizacyjne i logistyczne związane z przygotowaniem wydarzeń kulturalnych oraz programów edukacji filmowej. W ciągu trzech miesięcy praktykanci będą mieli okazję poznać praktyczne zagadnienia związane z przygotowaniem, obsługą i realizacją przedsięwzięć we współpracy z uznanymi filmowcami oraz instytucjami z branży filmowej, redagowaniem materiałów prasowych, obsługą mediów społecznościowych, organizacją konferencji prasowych oraz koordynacją działań zespołu.

Do udziału w praktykach zgłosiło się ponad czterdzieści osób, które podczas procesu rekrutacyjnego wykazały się zapałem, umiejętnościami i ciekawymi doświadczeniami. Ostatecznie, porozumienia podpisano z czterema praktykantami.

FILMFORUM konsekwentnie wspiera początkujących managerów kultury poprzez programy praktyk i staży zawodowych, szkolenia z zakresu zarządzania projektami, udzielanie wsparcia organizacyjnego i promocyjnego wydarzeniom inicjowanym przez młodych ludzi.

Program „Praktykuj w kulturze” jest organizowany przez Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej:

https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/kadra-kultury/programy-i-projekty/staze-w-instytucjach-kultury

https://pracujwkulturze.nck.pl/