Dziękujemy za zgłoszenie!

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia!

Aby dokończyć rejestrację zgłoszenia prosimy o wydrukowanie i podpisanie Formularza Zgłoszeniowego.


Formularz należy przesłać lub dostarczyć osobiście w formie papierowej na adres:

Stowarzyszenie FILMFORUM
ul. gen. Władysława Andersa 35
00-159 Warszawa

O przyjęciu na Warsztaty decyduje potwierdzenie przesłane przez Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym.