AKTUALNOŚCI

Zakończył się dwudniowy cykl spotkań rekrutacyjnych dla uczestników.
W "Pracowni" odbędzie się cykl szkoleń "Otwarci dla wszystkich", skierowanych do pracowników instytucji kultury.
W drugiej połowie czerwca odbędą się trzy spotkania warsztatowe w przestrzeni "Pracowni A35”.
Humanista w instytucjach kultury Program staży zawodowych dla studentów Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW POWR.03.01.00-IP.08-00-S109/17 Rozpoczyna się program staży zawodowych dla