Fundacja Kultury bez Barier gościnnie w “Pracowni A35”

“Otwarci dla wszystkich” – Fundacja Kultury bez Barier gościnnie w “Pracowni A35”

“Otwarci dla wszystkich” to cykl bezpłatnych szkoleń Fundacji Kultury bez Barier skierowanych do pracowników stołecznych instytucji kultury.

Celem szkoleń jest podnoszenie kompetencji kadry kultury w tworzeniu oferty skierowanej do osób z różnymi niepełnosprawnościami. Dlatego w cyklu znajdują się szkolenia dotyczące widzów z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, ruchową, intelektualną oraz spektrum autyzmu.

Podczas szkoleń pracownicy fundacji oraz zaprzyjaźnionych organizacji dzielą się wiedzą na temat tego, czym jest instytucja kultury bez barier i jak ją stworzyć. Opowiadają o zgromadzonych doświadczeniach i pomysłach na to jak sprawić, by instytucja była dostępne dla każdego bez względu na jego niepełnosprawność.

Szkolenia obejmują następujące zagadnienia:

  • mity i stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością;
  • analiza problemów, z którymi spotykają się osoby z niepełnosprawnością;
  • savoir – vivre wobec osoby z niepełnosprawnością;
  • widz niepełnosprawny w instytucji kultury;
  • bariery w kulturze i sposoby udostępniania kultury.

Kalendarz aktualnych szkoleń dostępny jest na stronie http://kulturabezbarier.org.

Szkolenie odbywają się w ramach projektu “Otwarci dla wszystkich!” realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Fundacja Kultury bez Barier skupia swoje działania wokół organizacji wydarzeń kulturalnych bez barier takich jak: spektakle teatralne i pokazy filmowe z audiodeskrypcją dla niewidomych i napisami lub tłumaczem PJM dla niesłyszących. Prowadzi także działalność edukacyjną w instytucjach kultury mająca na celu poszerzenie kompetencji ich pracowników w zakresie obsługi gościa z niepełnosprawnością. Promuje i implementuje rozwiązania mające przyczynić się do zwiększenia dostępności kultury w Polsce.