I etap projektu “Pracownia A35” zakończony!

Zakończył się dwudniowy cykl spotkań rekrutacyjnych dla uczestników “Pracowni A35”

Projekt “Pracownia A35 – program rozwoju wolontariatu w obszarze kultury” spotkał się dużym zainteresowaniem – dziękujemy wszystkim osobom, które zgłosiły się do udziału w przedsięwzięciu.

Spośród około 50 zgłoszeń do udziału w programie zostało wytypowane grono osób, które będą miały możliwość opracowania i przeprowadzenia własnego wydarzenia kulturalnego pod okiem managerów kultury Stowarzyszenia FILMFORUM.

Z uwagi na duże zainteresowanie projektem, szkolenia planowane w czerwcu odbędą się dwukrotnie – przedstawiamy zaktualizowany harmonogram szkoleń:

 • 11 czerwca 2018
  17:00 – profilowanie i programowanie inicjatyw kulturalnych
  19:00 – organizacja i logistyka wydarzeń kulturalnych
 • 18 czerwca 2018
  17:00 – organizacja i logistyka wydarzeń kulturalnych
  19:00 – marketing, reklama i PR w kulturze
 • 25 czerwca 2018
  17:00 – marketing, reklama i PR w kulturze
  19:00 – profilowanie i programowanie inicjatyw kulturalnych

Po zakończeniu etapu szkoleniowego uczestnicy rozpoczną prace nad przygotowaniem własnych przedsięwzięć kulturalnych.

Projekt „Pracownia A35” – program rozwoju wolontariatu w obszarze kultury” współfinansuje m.st. Warszawa