AUDIOWIZJE | ZGŁOSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  AUDIOWIZJE
  Warsztaty Kreacji Audiowizualnej


  DANE UCZESTNIKA:

  Imię i nazwisko:

  Adres e-mail:

  Telefon:


  POTWIERDZAM SWÓJ UDZIAŁ W NASTĘPUJĄCYCH WARSZTATACH:

  22 października 2019, godz. 17:00
  „Współdziałanie dźwięku i obrazu w dziele audiowizualnym” - prowadzenie: dr Jacek Pająk

  29 października 2019, godz. 17:00
  „Tożsamość dźwiękowa Warszawy” - prowadzenie: Małgorzata Romanowska

  5 listopada 2019, godz. 17:00
  „Źródła materiałów dźwiękowych do filmu - prawa autorskie” - warsztat Fundacji Legalna Kultura

  12 listopada 2019, godz. 17:00
  „Źródła materiałów dźwiękowych do filmu - archiwa, bazy” - prowadzenie: Dorota Nowocień

  26 listopada 2019, godz. 17:00
  „Analiza konstrukcji filmowej” cz. 1 - prowadzenie: Rafał Listopad

  3 grudnia 2019, godz. 17:00
  „Analiza konstrukcji filmowej” cz. 2 - prowadzenie: Rafał Listopad

  10 grudnia 2019, godz. 17:00
  „Kultura audialna” - prowadzenie: Małgorzata Romanowska


  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  Przetwarzanie danych osobowych:

  "Zgłaszam udział w Warsztatach Kreacji Audiowizualnej AUDIOWIZJE i wyrażam zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz udziału w Warsztatach, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."

  Wykorzystanie wizerunku:

  Uczestnik, zgłaszając się do udziału w Warsztatach, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w materiałach filmowych i fotograficznych, zrealizowanych w ramach Warsztatów na potrzeby niekomercyjnych działań związanych z promocją i popularyzacją celów Warsztatów, w tym emisji w stacjach telewizyjnych i radiowych, publikacji w wydawnictwach DVD oraz w sieci Internet. Uczestnik przyznaje Organizatorowi (Stowarzyszenie FILMFORUM z siedzibą: ul. gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa, NIP: 778-141-37-39, REGON: 634536362), prawo do niekomercyjnego publikowania swojego wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz zezwala Organizatorowi na udostępnianie materiałów filmowych i fotograficznych ze swoim udziałem w publikacjach, serwisach internetowych oraz w ramach publicznych projekcji filmowych, służących promocji efektów artystycznych i edukacyjnych Warsztatów.

  Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową:

  "Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, comiesięcznych zaproszeń i informacji o imprezach, konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach filmowych w Polsce i na świecie oraz innych projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Organizatora (Stowarzyszenie FILMFORUM) oraz jego bezpośrednich partnerów (przesyłane treści nie stanowią informacji handlowych)."
  taknie