4. Młodzieżowe Warsztaty Reportażu – formularz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

4. Młodzieżowe Warsztaty Reportażu


DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ FORMULARZ

Imię i nazwisko osoby wypełniającej Formularz:
W przypadku osób niepełnoletnich Formularz wypełniają prawni opiekunowie!

Adres e-mail osoby wypełniającej Formularz:
Na ten adres zostanie wysłany wygenerowany automatycznie plik PDF Formularza Zgłoszeniowego!

Telefon osoby wypełniającej Formularz:


DANE UCZESTNIKA

Imię i nazwisko uczestnika:

Data urodzenia: (DD.MM.YYYY)

Numer dowodu osobistego (paszportu / legitymacji szkolnej):

PESEL:

Adres zameldowania:

Telefon:

Adres e-mail:


INFORMACJE O UCZESTNIKU

Preferowany kierunek zainteresowań:
reżyseria filmowascenopisarstworealizacja obrazumontażdziennikarstwoorganizacja produkcji

Kilka słów o sobie:

Pomysł na scenariusz krótkometrażowego reportażu filmowego:


Po wysłaniu Formularza zostanie on dostarczony w wersji PDF na adres e-mail osoby wypełniającej Formularz. Prosimy o wydrukowanie i podpisanie Formularza oraz dostarczenie go Organizatorowi w formie papierowej najpóźniej do dnia 16 października 2019 r. (obowiązuje data stempla pocztowego).

"Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem 4. Młodzieżowych Warsztatów Reportażu.

"Zgłaszam udział w 4. Młodzieżowych Warsztatach Reportażu, akceptuję Regulamin 4. Młodzieżowych Warsztatów Reportażu i wyrażam zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz udziału w Warsztatach, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."

Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową:
"Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, comiesięcznych zaproszeń i informacji o imprezach, konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach filmowych w Polsce i na świecie oraz innych projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Organizatora (Stowarzyszenie FILMFORUM) oraz jego bezpośrednich partnerów (przesyłane treści nie stanowią informacji handlowych)."
taknie